Lastnosti HA VPS hipervizorjev

Hipervizor je operacijski sistem, ki omogoča okolje za delovanje virtualnih strežnikov.

Četudi postavljamo in vzdržujemo gruče hipervizorjev na tehnologijah VmWare, MS Hyper-V, KVM in drugih, v okviru našega javnega IaaS oblaka uporabljamo le Citrix XenServer hipervizorje. Xen sistem za virtualizacijo je vodilni odprto kodni sistem za virtulizacijo, ki ima v distribuciji Citrix XenServer na voljo tudi plačljivo podporo večje mednarodne organizacije. Tako produkt združuje najboljše iz obeh svetov.

Virtualne instance lahko v živo selimo med strežniki, tako da posegi v strojno opremo, namestitve posodobitev in podobno ne pomenijo začasnega izklopa virtualnih instanc.

Hipervizorji so povezani v gručo ob upoštevanju zasedenosti enačbe n+2. Vpraksi to pomeni, da sta vsaj dva strežnika vedno v celoti razpoložljiva, da prevzameta delo ob morebitni strojni okvari drugih.

Uporabljamo več manjših strežnikov namesto manj velikih, kar je tipična praksa drugih ponudnikov (licenčne omejitve) saj je tako ob izpadu strojne opreme obseg motenj veliko manjši.

Nikoli ne dodelimo več sredstev, kot jih strojna oprema dejansko ima oz. ne uporabljamo "over-provisioning" niti "thin-provisioning", saj slednji na škodo stranke koristijo le ponudniku storitve.