Priljubljene rešitve

Čeprav ne slovimo ravno po izdelavi tipskih rešitev, saj vsaki stranki navadno zgradimo rešitev točno po njihovih potrebah, se nekatere ponavljajo pogosteje kot druge. Te so:

Optimus oblak
Ima svojo namensko stran: mojOblak.si
Za vas postavljamo gruče strežnikov že od leta 2001. V zadnjem času za gruče strežnikov, kjer uporabnik ni seznanjen z delovanjem sistema, kjer storitve preprosto delujejo "nekje na oblaku", uporabljamo "buzz-word" oblak. Pri Optimus IT d.o.o. lahko z uporabo lastniške ali proste programske opreme realiziramo visoko razpoložljiv oblak brez posamezne točke izpada, za storitve točno po željah naročnika. Uporaba hipervizorske tehnologije kot je prostokodni Xen ali Citrixov XenServer pa tudi VmWare, OracleVM, KVM in drugi nam je popolnoma domača in se izbere glede na želje stranke. Stranka tipično prejme tudi prijazen in lep spletni vmesnik ali klasično aplikacijo, kjer upravlja s svojimi sredstvi v oblaku.

Optimus fail-over cluster
Danes se pričakuje, da so storitve dostopne brez prekinitev. Zaradi strojnih okvar včasih rešitev na enem strežniku preprosto ni dovolj varna. Za naročnike, ki jim je delovanje storitev ključnega pomena ponavadi realiziramo t.i. fail-over gruče, kjer se sicer porazdeljeni servisi po obeh strežnikih, ob izpadu delovanja enega, avtomatično zaženejo na drugem. Skrbnik strežnika pa ima nato dovolj časa, da v miru odpravi strojno okvaro enega izmed strežnikov. Izpadi so tako res minimalni. Uporaba take storitve pa ima še eno prednost. Nakup "brand name" strojne opreme ni potreben (saj je vse podvojeno) in tako za enako vrednost lahko naročnik dobi hitrejšo strojno opremo.

Optimus distributed cluster
Slednja rešitev je nadgradnja zgoraj omenjene Optimus fail-over gruče. Število strežnikov v bazenu je tu omejeno le s finančnimi sredstvi naročnika za nakup strojne opreme. Taka gruča je lahko tudi heterogena v smislu izbire različnih operacijskih sistemov za različne servise. V kolikor želite bolj podrobne informacije, nas kontaktirajte in dogovorili se bomo za sestanek.

Optimus mojSef
Zaradi vse več posegov v zasebnost uporabnikov ali pa ker zakonodaja in interni pravilniki ne dovoljujejo hrambe podatkov v tujih oblakih, kjer se ne ve niti v kateri državi se podatki nahajajo, za naše stranke pogosto postavimo lastno oblačno platformo za hrambo, deljenje in skupinsko delo na knjižnicah podatkov. Rešitev je platformno agnostiča in dostopna povsod, postavi pa se lahko kjerkoli, bodisi v naš javni oblak, v strežnik, ki kolocira v našem podatkovnem centru ali kjerkoli drugje na svetu.

Optimus ZFS stor

Zaradi upravičene priljubljenosti ZFS datotečnega sistema, pogosto realiziramo NAS podatkovna polja z uporabo FreeBSD, ZFS in cenovno ugodne strojne opreme (JBOD), kjer omogočimo dostop preko vseh standardnih protokolov (SMB/CIFS, AFP, NFS, FTP, rsync, Unison, SCP, iSCSI, ..). Za zagotavljanje visoke razpoložljivosti pa lahko strežnike medsebojno povežemo in v realnem času uredimo medsebojno replikacijo podatkov ter "fail-over" gručo z CARP protokolom. Tako ima rešitev vse lastnosti izjemno dragih
lastniških NAS sistemov vendar le za frakcijo njih cene.

Optimus NAD
Prosto-kodni nadzorni sistem, tipično delujoč na GNU/Linux, nadzira ter obvešča skrbnike sistemov o delovanju le teh ter stanju okolja. Sistem lahko spremljama vse od jakosti svetlobe v prostoru, temperature, vlažnosti, do pričakovanega rezultata SQL poizvedb. Sistem se zaveda mrežne topologije. Obvestila pošilja preko elektronske pošte, SMS sporočil ter drugih poljubnih metodah seveda v željenih časovnih intervalih.


Optimus FW

Požarna pregrada in mrežni usmerjevalnik realiziran s FreeBSD ali kakšno GNU/Linux "enterprise" distribucijo. Postavitev je možna tudi v gručah z n strežniki, kjer je n omejen zgolj s proračunom naročnika. Taka požarna pregrada ali mrežni usmerjevalnik ponavadi podpira
RIP, BGP, OSPF, S/DNAT, Layer-7 filtriranje s QoS / kvaliteto storitve, CARP/VRRP, VPN, DHCP, razdelitev dela / load balancing, ..

Optimus
MSG
Izhod za pošiljanje SMS sporočil. Ponavadi stična točka med TCP/IPv4 omrežjem ter GSM. Rešitev je zavoljo uporabe proste programske opreme ter strojne opreme po izbiri naročnika cenovno ugodna.